Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Výsledky

Články v odborných časopisech


Konferenční příspěvky

  • Štourač P, Bláha J, Nosková P, Grochová M, Firment J, Schwarz D, OBAAMA-INT Study Group. Preferred techniques for obstetric anaesthesia and analgesia in Czech and Slovak Republic in the year 2015 – prospective observational survey. European Journal of Anaesthesiology 2016; 33(e-Suppl. 53):182–182.
    Euroanaesthesia 2016, 28.–30. 5. 2016, Londýn
    Otevřít poster (PDF soubor, 590 kB)
    Otevřít sborník abstraktů (PDF soubor, 16 MB)

Ocenění

Publikace Anesthesia for cesarean delivery in the Czech Republic: a 2011 national survey byla oceněna Dvořáčkovou cenou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny v roce 2014.