Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Studie OBAAMA-CZ

1. Popis studie2. Publikační výstupy3. Odborná garance4. Zapojená pracoviště

Studie OBAAMA-CZ (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in the CZech Republic) proběhla v roce 2011 a významně se podílela na zmapování anesteziologické a algeziologické péče u rodiček v peripartálním období v České republice.

Registr byl zaměřený na sběr dat pacientek, u nichž byla v průběhu 1.–3. doby porodní, eventuálně v době bezprostředně před nebo po těchto porodních dobách (peripartální období), provedena anesteziologická péče s vykázáním kódu 78xxx plátci zdravotní péče. Do sledování byly zahrnuty všechny rodičky centra v období jednoho měsíce. Sledován byl počet výkonů a charakter jejich provedení včetně četnosti komplikací, stejně jako základní perinatologické ukazatele.

Primární cíle:

  • Sledování údajů o zvyklostech perinatologické anestezie/analgezie v ČR za rok 2011
  • Měsíční sledování počtu rodiček, u nichž je proveden anesteziologický/analgeziologický výkon v České republice
  • Hodnocení zvyklostí na pracovištích
  • Zaznamenání parametrů týkajících se anesteziologické péče v peripartálním období a základních perinatologických parametrů

Sekundární cíle:

  • Porovnání se zahraniční praxí na základě dostupných dat z USA a VB

Publikační výstupy studie

Výsledky studie byly publikovány vedle českých odborných časopisů i v nejvýznamnějším mezinárodním časopise v oboru anesteziologie Anesthesia & Analgesia.

  Štourač P, Bláha J, Klozová R, Nosková P, Seidlová D, Brožová, L, Jarkovský J.
Anesthesia for cesarean delivery in the Czech Republic: a 2011 national survey
Anesthesia & Analgesia 2015; 120(6): 1303–1308
  Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Jarkovský J, Zelinková H.
Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie
Česká gynekologie 2015; 80(2): 127–134
  Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Jarkovský J, Zelinková H.
Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie
Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(5): 341–347
  Štourač P.
Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – reálná zpráva o anesteziologické praxi na českých porodních odděleních
Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(2): 81–82

Odborná garance

Odborný koordinátor projektu

  • MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Odborná rada projektu

  • MUDr. Petr Štourač, Ph.D.; MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.; MUDr. Jan Bláha, Ph.D.; MUDr. Radka Klozová; MUDr. Pavlína Nosková

Projektový management

  • Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Seznam pracovišť a investigátorů zapojených do studie

V ČR existuje v současné době 97 porodnických pracovišť. Liší se počtem porodů, minimálním personálním a přístrojovým vybavením. V ČR je tendence minimalizovat počet pracovišť, která nedosahují 500 porodů ročně. Projekt měl za cíl postihnout většinu pracovišť II. a III. typu (perinatologická centra) a tím i více než 50 % všech porodů v ČR. Vzhledem k finálnímu počtu 50 zúčastněných pracovišť se tohoto cíle podařilo dosáhnout.

Pracoviště Kontaktní osoby Adresa, e-mail
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Martina Kopečková Máchova 400
Benešov
256 30
Nemocnice Boskovice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Vladimír Zemánek Otakara Kubína 179
Boskovice
680 21
Fakultní nemocnice Brno – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Kontakt MUDr. Petr Štourač
Kontakt MUDr. Šárka Pšikalová
Jihlavská 20
Brno-Bohunice
625 00
Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Porodnice – II. anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. Obilní trh 11
Brno
602 00
Nemocnice Břeclav – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Miroslav Čermák U nemocnice 1
Břeclav
690 74
Nemocnice České Budějovice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Milada Dolejšková Boženy Němcové 54
České Budějovice
370 87
Nemocnice Český Krumlov – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Andrea Pradeniaková Nad Nemocnicí 153
Český Krumlov
381 27
Domažlická nemocnice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Vojtěch Hynek Kozinova 292
Domažlice
344 22
Nemocnice Havlíčkův Brod – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Pavel Longin Husova 2624
Havlíčkův Brod
580 22
Fakultní nemocnice Hradec Králové – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Kontakt MUDr. Xénia Silová Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Nemocnice Ivančice – jednotka intenzivní a resuscitační péče Kontakt MUDr. Jaroslav Čupera Široká 16
Ivančice
664 95
Oblastní nemocnice Jičín – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Tomáš Mlčoch Bolzanova 512
Jičín
506 43
Nemocnice Jihlava – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Martin Skačáni
Kontakt MUDr. Monika Dolejšová Koreňová
Vrchlického 59
Jihlava
586 33
Karlovarská krajská nemocnice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Zdeněk Kos Bezručova 19
Karlovy Vary
360 66
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Miroslav Zajíček Vydmuchov 399/5
Karviná-Ráj
734 12
Nemocnice Kolín – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Šárka Dizonová Žižkova 146
Kolín
280 00
Kroměřížská nemocnice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Marcela Murlová Havlíčkova 660
Kroměříž
767 55
Nemocnice Kyjov – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Elena Krátka Strážovská 1247
Kyjov
697 01
Krajská nemocnice Liberec – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Petr Koffer Husova 10
Liberec I - Staré Město
460 63
Městská nemocnice v Litoměřicích – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Ludmila Kesslerová

Žitenická 18
Litoměřice
412 01

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Ivan Herold V. Klementa 147
Mladá Boleslav
293 50
Nemocnice Nové Město na Moravě – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Petr Kozár Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Roman Bezděk K nemocnici 76
Nový Jičín
741 01
Fakultní nemocnice Olomouc – Klinika anesteziologie a resuscitace Kontakt MUDr. Zdeněk Mrozek
Kontakt MUDr. Martina Kirchnerová
I. P. Pavlova 185/6
Olomouc-Nová Ulice
779 00
Slezská nemocnice v Opavě – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Jolana Matulová Olomoucká 86
Opava
746 01
Městská nemocnice Ostrava – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Štefan Kis Pisti Nemocniční 20
Ostrava
728 80
Pardubická krajská nemocnice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Magdalena Fořtová Kyjevská 44
Pardubice
530 03
Nemocnice Pelhřimov – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. František Bárta Slovanského bratrství 710
Pelhřimov
393 01
Nemocnice Písek – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Tomáš Piksa Karla Čapka 589
Písek
397 23
Fakultní nemocnice Na Bulovce – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Iveta Chovancová Budínova 2
Praha 8 - Libeň
180 81
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – Anesteziologicko-resuscitační klinika Kontakt MUDr. Markéta Kopecká Thomayerova 800
Praha 4 - Krč
140 59
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK Kontakt MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
Kontakt MUDr. Pavlína Nosková
U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Fakultní nemocnice v Motole – Klinika anesteziologie a resuscitace FN v Motole a 2. LF UK Kontakt MUDr. Radka Klozová V úvalu 84/1
Praha 5
150 06
Ústav pro péči o matku a dítě – Anesteziologické oddělení Kontakt MUDr. Miloslav Smilek Podolské nábřeží 157
Praha 4
147 00
Nemocnice Přerov – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Petr Dušek Dvořákova 7
Přerov
751 52
Nemocnice s poliklinikou Rakovník – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Pavel Kozlík Dukelských hrdinů 200
Rakovník
269 29
Rokycanská nemocnice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Josef Perk Voldušská 750
Rokycany
337 22
Lužická nemocnice a poliklinika – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Jan Bělič Jiráskova 4
Rumburk
408 01
Nemocnice Slaný – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Jiří Dvořák Politických vězňů 576
Slaný
274 01
Nemocnice Sokolov – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Alexandr Aboši Slovenská 545
Sokolov
356 01
Šumperská nemocnice – Oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče Kontakt MUDr. Josef Čikl Nerudova 640/41
Šumperk
787 52
Nemocnice Tábor – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Radovan Prchlík Kpt. Jaroše 2000
Tábor
390 03
Nemocnice Teplice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Barbora Němcová Duchcovská 53
Teplice
415 01
Nemocnice Třebíč – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Pavel Svoboda Purkyňovo nám. 2
Třebíč
674 01
Uherskohradišťská nemocnice – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Anna Petruchová J.E.Purkyně 365
Uherské Hradiště
686 68
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Daniel Nalos Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
Nemocnice Vsetín – Oddělení anesteziologie a resuscitace Kontakt MUDr. Milan Doležel Nemocniční 955
Vsetín
755 32
Nemocnice Vyškov – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Miroslav Pojezný Purkyňova 36
Vyškov
682 01
Krajská nemocnice T. Bati – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Radovan Turek Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
760 01
Nemocnice Znojmo – Anesteziologicko-resuscitační oddělení Kontakt MUDr. Iva Šprinclová MUDr. Jana Janského 11
Znojmo
669 02