Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Odborná garance

Steering Committee

  • MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Fakultní nemocnice Brno – předseda
  • MUDr. Jan Bláha, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • MUDr. Radka Klozová, Fakultní nemocnice v Motole
  • MUDr. Pavlína Nosková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., Fakultní nemocnice Brno
  • Doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  • MUDr. Monika Grochová, Ph.D., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – koordinátorka SK
  • MUDr. Stanislava Richterová, Ph.D., Univerzitná nemocnica Martin
  • Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity