Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

"...pojďme zaplnit slepou mapu české a slovenské porodnické anestezie..."


Primární cíl studie

  • Zjistit aktuální anesteziologickou praxi pro výkony v peripartálním období v České republice a na Slovensku.

Sekundární cíle studie

  • Zjistit převládající formy porodnické anestezie a analgezie.
  • Podrobně popsat anesteziologickou praxi v peripartálním období včetně výskytu komplikaci.

Odborná východiska studie

Porodnická anestezie a analgezie je jednou z nejspecifičtějších anesteziologem poskytovaných služeb. Anesteziolog musí zohlednit velké množství rizik, které přináší patofyziologie těhotenství [1].  Samostatnou kapitolou je podávání celkové anestezie, a to i v časném poporodním období [2]. Reálnou obavou zůstává až 10x (1:250 versus 1:2500) zvýšené riziko obtížného zajištění dýchacích cest v těhotné populaci [3]. Naproti tomu obavou neprokázanou je zvýšené riziko aspirace kyselého žaludečního obsahu a rozvoj Mendelsonova syndromu [2,4]. Nezodpovězenou, ale aktuální otázkou je, zda zmíněná rizika přetrvávají i do časného poporodního období a zda je případně anesteziologové implementují do svých postupů, tedy zda preferují podávání neuroaxiální blokády u těchto výkonů a zajištění dýchacích cest orotracheální intubací v případě podání anestezie celkové, jako je tomu v případě anestezie pro císařský řez [5,6]. Prospektivní observační studie OBAAMA-CZ, která proběhla v listopadu 2011 ukázala, že se v nedávném období v České republice zvýšila četnost neuraxiálení anestezie při císařském řezu a dále, ale ve srování se západními zeměmi je stále nízká. Studie OBAAMA-CZ ukázala na vysokou penetraci anesteziologických služeb v peripartálním období v ČR. Studie OBAAMA-CZ byla široce publikována [7–10] v letech 2012–2015.

Literatura

1. Chestnut D. et al. Chestnut's Obstetric Anesthesia: Principles and Practice. Elsevier2009. ISBN 978-0-323-05541-3.
2. Bláha J. et al. Anest Intenziv Med 2013;24(3):186-192.
3. McDonnell N.J. et al. Int J Obstet Anesth 2009;17(4):292-297.
4. Bláha J. et al. Anest Intenziv Med 2013;24(2):91-101.
5. Boutonnet M. et al. Br J Anaesth 2010;104(1):67-70.
6. Fenton P.M. &Reynolds F. Int J Obstet Anesth 2009;18(2):106-110.
7. Štourač P. et al. Anesth Analg 2015;120(6):1303-1308.
8. Štourač P. Anest Intenziv Med 2013;24(2):81-82.
9. Štourač P. et al. Anest Intenziv Med 2014;25(5):341-347.
10. Štourač P. et al. Česká gynekologie 2015; 80(2): 127-134.