Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Investigator Meeting projektu OBAAMA-CZ

Dne 24.1. 2012 se v ostravském kongresovém hotelu Clarion konal Investigator Meeting projektu OBAAMA-CZ.


Schůzce předcházelo představení prvních výsledků projektu v rámci bloku Akutní stavy v gynekologii. Záznam z prezentace naleznete již brzy na www.akutne.cz v sekci Přenosy.

5. 2. 2012


Zpět