Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Aktuality

Archiv

Rok: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Euroanaesthesia 2016

19.7.2016 | Další informace...

Na největším anesteziologickém evropském kongresu Euroanaesthesia 2016 konaném 28.–30. 5. 2016 v Londýně byly prezentovány předběžné výsledky studie OBAAMA-INT. Více o kongresovém dění naleznete na webu AKUTNĚ.CZ.Zpět