Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Prezentace na kongresu European Society of Anaesthesiology

28. 1. 2013

V rámci kongresu European Society of Anaesthesiology 2013, který se koná 1.-4. 6. v Barceloně, bude prezentována práce "OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in Czech Republic 2011 – prospective national observational survey" kolektivu autorů OBAAMA-CZ Study Group.Zpět