Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Sběr dat zahájen

2. 11. 2011 | Další informace...

Dne 1. listopadu 2011 byl zahájen sběr dat registru OBAAMA.


Spuštěna webová prezentace projektu

6. 10. 2011 | Další informace...

Dne 3. října 2011 byl spuštěn web registru OBAAMA-CZ.Zpět