Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Euroanaesthesia 2016

Na největším anesteziologickém evropském kongresu Euroanaesthesia 2016 konaném 28.–30. 5. 2016 v Londýně byly prezentovány předběžné výsledky studie OBAAMA-INT. Více o kongresovém dění naleznete na webu AKUTNĚ.CZ.


Abstrakt bude publikován v časopise European Journal of Anaesthesiology.

19. 7. 2016


Zpět