Projekt OBAAMA-INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes INTernational) je prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví. Navazuje na úspěšnou studii OBAAMA-CZ, která proběhla na 50 českých porodnických pracovištích v roce 2011. Projekt je zaštítěn odbornými garanty nominovanými Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 

Dvořáčkova cena za publikaci v Anesthesia & Analgesia

Publikace „Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation“ byla oceněna Dvořáčkovou cenou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny v roce 2016.


Článek vyšel v odborném časopise Anesthesia & Analgesia. Cílem této studie bylo zjistit, zda rokuronium v kombinaci se sugammadexem přináší nějaký benefit oproti sukcinylcholinu.

Citace:

5.12.2017


Zpět